Boka tid

TBE vaccination

På KlaraKliniken kan du och din familj vaccineras mot TBE - en virussjukdom som sprids via fästingar.

Du som bor i ett riskområde eller vistas mycket i ett riskområde och är mycket ute i skog och mark bör vaccinera dig mot TBE. I Sverige är framför allt Upplands och Södermanlands skärgårdar samt området kring Mälaren riskområden men även kring Vänern och Vättern har TBE blivit vanligare. I Skåne finns TBE främst i de nordöstra delarna men enstaka fall har rapporterats även på andra platser. Se kartor. Barn från ett års ålder kan vaccineras.

Fästingarna brukar vakna i april men kan komma redan i mars om vädret är milt. Fästingarna kan spotta långt in på hösten. Vaccination bör påbörjas i god tid inför säsongen. De två första doserna ges med en månads mellanrum, dos tre ges efter 5-12 månader. Dos fyra ges 3 år efter dos tre. Därefter behöver den fyllas på vart 5e år. Personer som påbörjar sin vaccination efter 50-års ålder behöver en extra dos efter dos två. Vanliga biverkningar är lokal ömhet, rodnad och svullnad efter sticket. Vissa kan få huvudvärk, känna illamående eller uppleva en allmän sjukdomskänsla.

TBE

TBE; tick-bourn encephalitus, eller på svenska: fästingburen hjärninflammation är en virussjukdom som sprids till människor via fästingar. De första symptomen på TBE är trötthet, huvudvärk, muskelvärk och feber. Två tredjedelar tillfrisknar efter några dagar men hos en tredjedel av de drabbade går infektionen vidare till hjärnan och hjärnhinnorna. Då ger den hög feber, svår, huvudvärk, kräkningar, ljud- och ljuskänslighet, förvirring och koncentrationssvårigheter, även förlamning kan vara ett symptom. Yngre barn drabbas oftast lindrigare. Om du tror att du eller ditt barn har TBE ska ni kontakta vårdcentralen eller 1177.

Borrelia

Fästingar kan även bära på bakterien borrelia. Det finns inget vaccin mot den så trots att du är vaccinerad mot TBE bör du undvika att bli biten av fästingar genom att bära kläder med långa ärmar och ben när du vistas i skog och högt gräs. Det är bra att ta för vana att titta igenom kroppen på dig själv och dina barn efter en dag utomhus.

Vaccinering mot TBE som sprids via fästingar

Priser

Vaccin mot TBE

400kr per dos
3 doser, därefter påfyllnadsdoser

Vaccin mot TBE, barn 1-12 år

360kr per dos
3 doser, därefter påfyllnadsdoser
Boka tid