Boka tid

Vaccination mot Hepatit A

Vaccination mot hepatit A rekommenderas för dig som ska resa till områden med sämre vatten- och avloppsstandard såsom Afrika, Asien, Sydamerika och Östra Europa.

Den första dosen bör tas minst två veckor före avresa och ger skydd i ett år. Behöver du ett längre skydd så kan du ta en andra dos minst 6 månader efter den första och har då ett bra skydd i 30 år.

Barn från 1 år kan vaccineras. Om det finns hög risk för smitta kan vaccinet ges från 6 månaders ålder. Små barn blir sällan svårt sjuka men kan sprida smittan vidare till personer i sin närhet, tex inom familjen och på förskolan.

Biverkningar av vaccinet kan vara rodnad, svullnad och ömhet efter sticket. Vissa personer får också illamående, huvudvärk och/eller muskelvärk.

Behöver du även vaccineras mot Hepatit B så erbjuder vi ett kombinationsvaccin mot Hepatit A och B.

Hepatit A

Hepatit A är ett virus som orsakar inflammation i levern. Sjukdomen är ovanlig i Sverige men vanligare i Afrika, Asien, Sydamerika och delvis i Östra Europa. Smittan överförs via förorenat vatten, vissa livsmedel och vid mycket nära kontakt mellan människor.

Inkubationstiden är ca fyra veckor och de första symtomen är trötthet, ont i kroppen, feber, minskad matlust och huvudvärk. En del kräks, får ledvärk och klåda. Dessa symptom ersätts efter ca en vecka med att huden och ögonvitorna får en gulaktig ton, man kan uppleva ömhet under höger revbensbåge. Trötthet och minskad matlust kan hålla i sig flera månader.

Vaccinering mot Hepatit A

Pris

Vaccin mot Hepatit A

490kr per dos
1-2 doser

Vaccin mot Hepatit A, barn 1-15 år

400kr per dos
1-2 doser
Boka tid