Autism

Idag pratar man om autismspektrumtillstånd som förkortas AST. AST är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och omfattar autism, autismliknande tillstånd och aspergers syndrom. Man räknar med att cirka 1-2 % av befolkningen i Sverige har en AST-diagnos. Diagnosen är vanligare hos pojkar än hos flickor. Ofta har man AST tillsammans med någon annan neuropsykiatrisk eller medicinsk funktionsnedsättning, men man kan också ha den som ensam diagnos.

Den som har en diagnos inom AST känner igen sig i följande:

  • Svårt att tolka sociala samspel och signaler
  • Ogillar förändringar
  • Ofta ett eller få starka intressen
  • Kan reagera starkt på sinnesintryck såsom obekväma kläder, smaker och ljus
  • Tycker om tydliga och repetitiva rutiner
  • Kan tycka det är svårt med känsloreglering

Forskning har visat att AST till stor del, men inte bara, är ärftligt. Det är inte en sjukdom utan ett sätt att vara, hjärnan hanterar och bearbetar information på ett annat sätt än vad de flesta andra gör.

Autism

Vi som jobbar på Klara Mind

Leg. psykolog  
Socionom