ADHD och ADD

Cirka 2,5 % av alla vuxna och 5 % av alla barn bedöms ha ADHD. ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och står för attention deficit hyperactivity disorder. Den som har ADHD har ofta svårigheter inom områdena uppmärksamhet, aktivitetsreglering och impulsivitet. ADD är en form av ADHD där man kan ha svårigheter med uppmärksamhet och impulsivitet men saknar överaktivitet.

Uppmärksamhet

Personer med ADHD har ofta svårigheter med t ex koncentration, glömska och lättstördhet. Man kan lätt bli uttråkad och ha svårt att slutföra sådant som inte är intressant.

Aktivitetsreglering

Svårighet att reglera aktivitetsnivån, så att den antigen är för låg eller för hög. Överaktivitet är vanligast. Hos barn är överaktiviteten ofta fysisk, hos vuxna kan den visa sig som en inre överaktivitet och rastlöshet.

Impulsivitet

Svårigheter att reglera känsloreaktioner, att lyssna på andra och att hantera situationer som kräver reflektion och eftertanke.

Diagnos

För att man ska få diagnosen ADHD krävs det att man har långvariga problem, att man har stora problem i vardagen och att det inte finns någon annan förklaring. Det krävs också att man har problem i minst två miljöer, t ex hemma och på jobbet.

Barn med ADHD mognar senare än andra barn, de bedöms ofta ligga cirka 30% efter sina jämnåriga. Det innebär att en 9-åring med ADHD kan ha samma mognad som en 6-åring. Att färre vuxna än barn har ADHD visar att ADHD kan växa bort med mognad, men också att många vuxna med tiden har skaffat sig strategier som gör att deras ursprungliga funktionsnedsättning inte längre skapar stora problem i vardagen.

ADHD är till stor del ärftligt. Andelen människor i Sverige med ADHD ökar inte men medvetenheten och antalet diagnoser har stigit kraftigt de senaste åren.

ADHD och ADD

Vi som jobbar på Klara Mind

Leg. psykolog  
Socionom