Ultraljud och KUB-test

Alla gravida kvinnor hos Klara Kvinnohälsa erbjuds i enlighet med basprogrammet i Region Skåne två ultraljudsundersökningar:

- I den första trimestern (någon gång under under vecka 11+3 - 13+6) genomförs ett ultraljud med syfte att datera graviditeten, se hur många foster som finns i livmodern, samt göra en anatomisk bedömning där man tittar efter tidiga avvikelser på fostret. Det första ultraljudet kan kombineras med ett KUB-test. Vid ett KUB-test kombineras ultraljudet med ett blodprov, med vilka man kan räkna fram sannolikheten för olika kromosomavvikelser. Ett KUB-test ökar inte risken för missfall.

- I den andra trimestern (någon gång under vecka 18 - 20) genomförs ett ultraljud med syfte att kontrollera fostrets tillväxt, se hur många foster det finns i livmodern, göra en anatomisk bedömning där man tittar efter avvikelser på fostret samt se var moderkakan ligger.

Precis som besöken hos barnmorskan så är ultraljuden och KUB-testet frivilliga. De allra flesta blivande föräldrar uppskattar möjligheten att få en första bild på den som ligger i magen.

Vill du läsa mer om ultraljud? Mer info på 1177.

Du som går hos Klara Kvinnohälsa har möjlighet att göra dina ultraljud hos Amnionkliniken eller Emmakliniken. Fundera på vad som passar dig bäst och prata med din barnmorska så skickar hon en remiss till den mottagning du väljer!

Gravid i Lund

Klara Kvinnohälsas barnmorskor och läkare

ObstetrikerKontaktas genom din barnmorska