Föda utan rädsla - profylaxkurs för blivande föräldrar

Föda utan rädsla handlar om hur det är möjligt att föda i trygghet och att med hjälp av fysiologin aktivera kroppens fantastiska inneboende förmåga att föda. Metoden grundar sig på fördjupad kunskap om andningsfysiologi, stressfysiologi, lugn och ro-systemet samt den vetenskapliga evidens som finns kring betydelsen av stöd.

Kursen tar cirka 4 timmar. Eftersom vi har en del praktiska övningar så är det bra om både kvinnan och den stödperson som ska närvara vid förlossningen är delaktig under kurstillfället.

Kursen är gratis för dig som är inskriven hos oss och din stödperson, övriga deltagare faktureras 899 kr per deltagande par.

Boka

Kurstillfällen

  • 5 oktober kl. 14:30
  • 9 november kl. 14:30
  • 14 december kl. 14:30

Kursledare

Föda utan rädsla - profylax