Lista barn

Klara BVC - för prematurt födda barn

Barn som haft bråttom till världen är varmt välkommna till oss. Flera av våra BVC-sköterskor på Klarakliniken har tidigare arbetat på neonatalavdelningen på SUS i Lund.

Vi har erfarenhet av det normala neonatala förloppet som ofta innebär sondmatning, andningsstöd och sjukhusvistelse.
Vi har förståelse för vad man som familj går igenom vårdmässigt och de medicinska komplikationer som barnet kan ha haft.
Vi har insikt i och förståelse för de påfrestningar det kan innebära för familjen att vistas på sjukhus.
Vi bedömmer tillväxt och tillväxtkurvor hos för tidigt födda barn.

När ni lämnar neonatalavdelningen eller skrivs ut från hemsjukvård bokar vi ett besök där er BVC-sköterska kommer hem till er för ett första BVC-besök. Vi har nära kontakt med personalen på neonatalmottagningen och hemsjukvården i Lund. Har ni haft hemsjukvård kan personal därifrån vara med vid det första BVC-besöket. Vi skapar oss en bild av hur ni haft det under vårdtiden, hur barnet mår just nu och vad ni har för behov framåt. De flesta familjer med för tidigt födda barn besöker BVC tätare under det första året för att bland annat följa upp mat, tillväxt och utveckling.

Klaraklinikens erfarna barnmorskor hjälper dig med preventivmedel i Lund

Våra erfarna sjuksköterskor Linnea, Caroline och Ulrika har många års erfarenhet av neonatalvård.

BVC-sköterskor och läkare på Klara BVC

BarnläkareKontaktas genom din BVC-sköterska