Lista barn

Föräldragrupper på Klara BVC

Här får du lära känna andra nyblivna föräldrar att byta erfarenheter med. Du får ta del av kunskap och diskussioner som handlar om barnets utveckling, hälsa och säkerhet.

Grupperna hålls kl 10-11 varje tisdag och har olika teman som passar för olika åldrar.

Inför varje tillfälle finns ett avsnitt av Föräldragruppspodden att lyssna på. Avsnitten är ca 10 min.

Varmt välkomna!

Föräldragrupper på barnavårdcentral i Lund

Föräldragrupper våren 2023, tisdagar kl 10

24/1Group for parents in english31/1Den stora omställningen7/2Vardagsliv/sömn "Skapa vanor över tid"14/2Gemensamt föräldraskap "Stötta varandra, fördela ansvar"28/2Vardagsliv/alkohol och tobak "Tänk ur barnets perspektiv"7/3Samspel och anknytning "Lär dig läsa av din bebis"14/3Matintroduktion "Utgå från barnets intresse"21/3Utveckling/motorik och säker miljö28/3Vardagsliv/balans i vardagen: "Bestäm vad som är viktigt"11/4Vardagsliv/skärmvanor: "Dela, vägleda och begränsa"18/4Utveckling/språk och kommunikation: "Titta i pekböcker, sjung och kör ramsor"25/4Group for parents in english26/4Träff med bibliotekarie och BHV-sköterska på Linero bibliotek kl 11.9/5Den stora omställningen16/5Vardagsliv/sömn "Skapa vanor över tid"23/5Gemensamt föräldraskap "Stötta varandra, fördela ansvar"30/5Vardagsliv/alkohol och tobak "Tänk ur barnets perspektiv"6/3Träff med bibliotekarie och BHV-sköterska på Stadsbiblioteket kl 11.

Vi som jobbar på Klara BVC

BarnläkareKontaktas genom din BVC-sköterska