Klara BVC - för växande barn och föräldrar

Kostnadsfri BVC på uppdrag av Region Skåne.

På KlaraKliniken får du en egen BVC-sköterska som följer ditt barn från nyfödd till skolstart. Våra BVC-sköterskor och barnläkare är erfarna och engagerade. Vi brinner för arbetet med små barn, deras utveckling och hälsa.

Alla familjer är olika, barn och föräldrar växer och utvecklas, vi vill möta er där ni är. Det innebär att vi lyssnar på er och ert barns behov och tillsammans jobbar vi för ett tryggt föräldraskap och barn som mår bra.

Vi ser fram emot att lära känna er familj!

Föräldraaktiviteter

Under panedmin med covid19 kan vi tyvärr inte erbjuda föräldastöd i grupp. Vi längtar efter att restriktioner ska släppa så att vi kan starta våra grupper igen!

Föräldragrupper under barnets första år

Här får du lära känna andra nyblivna föräldrar att byta erfarenheter med. Du får ta del av föreläsningar och diskussioner som handlar om barnets utveckling, hälsa och säkerhet.

  • Att ta hand om det lilla barnet
  • Att få barn och bli förälder
  • Mat - gemenskap och näring
  • Språk - utveckling genom prat, sång och läsning
  • Barnsäkerhet - säkra barn och trygga föräldrar
  • Jämställt föräldraskap - för barnets skull
  • Infektioner och vaccinationer

Promenadgrupper för dig som är föräldraledig

Vi går en promenad, du får träffa andra föräldralediga tillsammans med BVC-sköterskan.

Workshops för alla med barn på Klara BVC

Kom med eller utan barn och delta i workshops på olika teman som HLR, barns självständighetsutveckling, kost och rörelse.

När ditt barn blir sjukt

Om ni har en tid bokad på Klara BVC och barnet blir sjukt, behöver ni boka om tiden. Om barnet behöver träffa läkare vänder ni er till vårdcentral eller till Kvälls- och helgmottagningen. Vi kan hjälpa till med rådgivning per telefon.

För mer info om barns sjukdomar, se 1177.se,
dit kan ni även ringa för rådgivning dygnet runt.

Hälsobesök enligt basprogramet - så funkar det

Vi erbjuder barnhälsovård enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Vi följer barnets tillväxt, hälsa och utveckling från nyfödd till skolstart, vaccinerar enligt vaccinationsprogrammet och ger föräldrastöd.

Vi anpassar besöken efter era behov, t.ex. om ditt barn fötts för tidigt eller för adopterade barn.

Vid samtliga hälsobesök följer vi ditt barns tillväxt och välmående och era frågor och funderingar står i fokus.

I samråd med er bokar vi uppföljningar och/eller skriver remisser då det finns behov av det. Vi har samarbete med bland annat barnlogoped, barnhälsovårdspsykolog, sjukgymnast, barnläkare, audiolog och ortiptist.

Klara BVC i Lund på Sparta

BVC-sköterskor och läkare på Klara BVC

Caroline Moberger

Caroline Moberger

BVC-sköterska0736 – 54 00 85caroline@klarakliniken.se
Linnea Öhberg

Linnea Öhberg

BVC-sköterska0768 – 30 60 40linnea@klarakliniken.se
Linda Lorentz

Linda Lorentz

BVC-sköterska0736 – 54 00 85linda@klarakliniken.se
Kathy Falkenstein-Hagander

Kathy Falkenstein-Hagander

BarnläkareKontaktas genom din BVC-sköterska 

Mattias Eknefelt

BarnläkareKontaktas genom din BVC-sköterska