Covid-19 riktlinjer slutar gälla

Från den 16 maj 2022 upphör de särskilda vårdhygieniska riktlinjerna för Covid-19 att gälla. Det innebär att vi på Klara inte längre behöver ha munskydd vid patientnära kontakter.

Vi fortsätter iaktta försiktighet vid förkylning, feber och hosta och vill att våra patienter gör samma sak. Boka om din tid vid symptom och höra gärna av dig om du är osäker så diskuterar vi tillsammans vad som är lämpligast.